Skupina Unihem

V Unihemu smo se v letu 1995 začeli ponovno vračati na trge nekdanje skupne države, kjer smo bili prisotni že pred osamosvojitvijo Slovenije. Poseben mejnik predstavlja leto 2000, ko smo na Hrvaškem ustanovili podjetje Unikem d.o.o., leto kasneje predstavništvo Unihem d.o.o. za Bosno in Hercegovino, leta 2002 pa podjetje Unihem Trading d.o.o. za področje Srbije. Zaradi širitve tržišča je bilo v naslednjem letu potrebno povečati proizvodne kapacitete in razširiti skladiščne prostore v matičnem podjetju.

Celotna skupina Unihem se je v letu 2018 preimenovala iz:

Unikem d.o.o. v Uzin Utz Hrvatska d.o.o.

Unihem Trading v Uzin Utz Srbija doo

Unihem d.o.o. v Uzin Utz Slovenija d.o.o.