Lastnosti enokomponentnih gradbenih materialov

Mnogo vrst vgradnje talnih tehnologij je pogosto mogoče izvesti z enako tehniko ob uporabi različnih sistemskih rešitev. Če je na voljo možnost izbire med enokomponentnimi in dvokomponentnimi sistemi, se bo obrtnik največkrat odločil za enokomponentne izdelke. Ti so za izvajalca bolj prijazni, saj se izogne postopku mešanja. Napake pri mešanju so izključene, prav tako težave z določanjem delnih količin. Ker izvajalci raje uporabljajo enokomponentne izdelke, njihove preference vplivajo na dejstvo, da je večina na novo razvitih izdelkov zasnovana v enokomponentni verziji in da priporočeni sistemi temeljijo na enokomponentnih izdelkih, kjer je to le mogoče. Enokomponentni in predpripravljeni izdelki zato pogosto veljajo za sinonim.

Gradbeni materiali so glede na končno uporabo (na primer kot predpremazi, izravnalne mase ali lepila) sestavljeni iz različnih sestavin. Rezultat tega je, da imajo različni izdelki, čeprav se vsi ponašajo z opisom "pripravljeni za uporabo", popolnoma različne lastnosti sušenja in strjevanja. Relativna zračna vlaga ima drastično različne učinke na različne skupine materialov, kar večina izvajalcev dobro ve. To želimo prikazati tudi na praktičnem primeru. Nepoznavanje tipičnih lastnosti sušenja in strjevanja materialov lahko v neugodnih pogojih na delovni lokaciji hitro privedejo do škode, ki je izvajalci na splošno ne pričakujejo, saj se zanašajo na svoje izkušnje s predpripravljenimi izdelki.

V nadaljevanju so opisane najpomembnejše vrste materialov za uporabo v tehnologiji polaganja talnih oblog s tipičnimi skupinami izdelkov in z delovnimi lastnostmi le-teh. Praksa kaže, da znanje o klasifikacijah snovi za gradbene materiale ni zanimivo samo za akademske kroge, temveč je v veliko pomoč tudi pri ocenjevanju težavnih delovnih situacij in pri preprečevanju škode in reklamacij.

Enokomponentni disperzijski izdelki: disperzije so najpogostejši nemineralni gradbeni materiali. Sestavljajo jih fini polimerni delci, ki so razpršeni v vodi, pogosto z dodatkom polnil, kot je kreda. Področje uporabe sega od skoraj kot voda tekočih izdelkov (disperzijskih predpremazov) do gostih pastoznih izdelkov (dispezijskih lepil ali akrilnih tesnilnih mas). Sušenje je fizikalni proces, pri čemer voda iz izdelka izhlapi ali se absorbira v podlago – največkrat gre za oba dejavnika. Izdelki se strdijo v procesu sušenja (pojem "suh" je v tem kontekstu pogosta vsakdanja beseda, ki pa je popolnoma napačno tolmačena in uporabljana, kar je prikazano v članku o reaktivnih smolah). V osnovi velja: 1. višja kot je temperatura, hitrejše je sušenje in 2. višja kot je zračna vlaga, počasnejše je sušenje. To so splošno znane lastnosti sušenja.

Vendar pa lahko pride tudi do potencialno škodljivega stanja – na srečo se to redko dogaja – če je treba elastične talne obloge prilepiti v kletnih prostorih z disperzijskimi lepili. Delovna temperatura je tu pogosto blizu najnižje dovoljene temperature za vgradnjo (15°C), temperatura tal je še nižja in primanjkuje tudi zadovoljive izmenjave zraka, ki pospeši proces sušenja. Zato se relativna zračna vlaga hitro dvigne do kritične mejne vrednosti 75 % ali celo več. "Pritožbe", da se lepilo po 4 ali celo 8 urah še vedno ni ustrezno odzračilo, so rezultat takih pogojev, dejansko pa so iz vidika izdelovalca lepila neupravičene, saj klimatski pogoji v teh prostorih niso ustrezni.

Enokomponentni izdelki na osnovi topil: se uporabljajo v nizkoviskozni verziji kot predpremazi na osnovi topil ali v visokoviskozni verziji kot lepila na osnovi topil, predvsem kot lepila za lesena tla ali kot kontaktna lepila. Zaradi očitnih tveganj glede zaščite delovnega okolja in ekološke varnosti ti izdelki veljajo za problematične, zato jih je smiselno zamenjati za izdelke brez topil, če le obstajajo tehnične možnosti. Tako kot disperzije se izdelki na osnovi topil strdijo, to je posušijo, fizikalno z izparevanjem topil. Višja kot je temperatura, krajše je obdobje sušenja. Odvisnost od temperature je tu manj izrazita kot pri disperzijah na osnovi vode. Zato je uporabnost izdelkov pri nizkih temperaturah bolj raznolika. To pa je že tisti kriterij, ki je odločilen pri izbiri izdelkov. Na primer pri lepljenju robov v prostorih z nizkimi temperaturami (na stopniščih). Izdelki se uspešno posušijo ne glede na stopnjo relativne vlažnosti.

Enokomponentni poliuretanski izdelki: enokomponentni poliuretani se uporabljajo v nizkoviskozni verziji kot predpremazi in v visokoviskozni verziji kot lepila za lesena tla. Strdijo se na osnovi reakcije z vodo iz okolice, pri čemer se tvori ogljikov dioksid. Poliuretanski izdelki so torej povsem odvisni od minimalne vsebnosti vlage v zraku (zahtevajo vsaj okoli 40 % relativne zračne vlage).

Če se uporabljajo kot predpremazi na suhih površinah, je zelo pomembno upoštevati dejstvo, da je za strjevanje potrebna določena stopnja vlage, ki jo izdelek veže nase iz zraka v okolici. Predpremaz se ne suši enakomerno od znotraj navzven, ampak se začne postopoma sušiti z zunanje površine. Debelina sloja je torej odločilen kriterij za doseganje zadovoljivih rezultatov. Če je predpremaz nanešen v predebelem sloju, se bo strdil samo na površini, preprečen/zaprt pa bo prenos vlage skozi sloj do podlage. Posledično se bo celotni čas sušenja močno podaljšal – podvojen čas sušenja zaradi prekoračene priporočene debeline nanosa tedaj ni nič nenavadnega. Če je namen predpremaza tudi vzpostavitev ovire proti vlagi, so običajno potrebni dva do trije nanosi, saj predpisana količina ne more biti nanesena v enem samem sloju. Nekontrolirano sušenje tedaj ne podaljša le časa do končne trdnosti, temveč bistveno poslabša tudi učinkovitost zapore proti vlagi, na primer zaradi tvorbe mehurčkov.

Avtor:
Dr. Norbert Arnold -  Direktor tehničnih produktnih storitev

SKUPINA MATERIALOV TIPIČNE SKUPINE IZDELKOV PROCES SUŠENJA/STRJEVANJA POMEMBNI DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO MED VGRADNJO disperzije predpremazi, lepila, tesnilne mase (gladilne mase) izparevanje vode temperatura, relativna vlaga topila predpremazi, lepila, kontaktna lepila izparevanje topila temperatura enokomponentni poliuretani predpremazi, lepila (tesnilne mase) reakcija z vlago temperatura, relativna vlaga, amoniak modificirani polimeri na osnovi silana lepila, tesnilne mase reakcija z vlago temperatura silikoni tesnilne mase temperatura, relativna vlaga temperatura, relativna vlaga

SKUPINA MATERIALOV TIPIČNE SKUPINE IZDELKOV PROCES SUŠENJA/STRJEVANJA POMEMBNI DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO MED VGRADNJO
disperzije predpremazi, lepila, tesnilne mase (gladilne mase) izparevanje vode temperatura, relativna vlaga
topila predpremazi, lepila, kontaktna lepila izparevanje topila temperatura
enokomponentni poliuretani predpremazi, lepila (tesnilne mase) reakcija z vlago temperatura, relativna vlaga, amoniak
modificirani polimeri na osnovi silana lepila, tesnilne mase reakcija z vlago temperatura
silikoni tesnilne mase temperatura, relativna vlaga temperatura, relativna vlaga