Varstvo podatkov

Splošni pogoji uporabe spletne strani

Dostop do domače strani družbe Uzin Uzt AG in nadaljnjih podstrani (spletne strani) ter uporabe le-teh temelji na naslednjih predpisih.

Pravico do priklica in uporabe spletne strani imate samo, če izjavite, da se strinjate z naslednjimi določili. Naši Splošni prodajni in nabavni pogoji se ne spremenijo z vsebino teh splošnih pogojev uporabe, razen če je ta sprememba izrecno predvidena.

Pridržana pravica do sprememb

Družba Uzin Utz AG si pridržuje pravico, da kadarkoli brez obvestila po lastnem preudarku spremeni spletno stran kot tudi pogoje uporabe. Spletno stran lahko Uzin Utz AG tudi  kadarkoli in brez obvestila ukine.

Posodabljanje

Nismo zavezani za sprotno posodabljanje vsebine spletne strani.

Pravice glede spletne strani in vsebin

Družbi Uzin Utz AG ali njenim hčerinskim podjetjem pripadajo vse pravice v zvezi s spletno stranjo in iz spletne strani, v kolikor ni izrecno določeno kako drugače. Besedila, dokumenti, slike in predstavitve, objavljeni na tej spletni strani, so – v kolikor ni drugače navedeno – izključno last družbe Uzin Utz AG ali njenih hčerinskih podjetij. Vsaka komercialna uporaba ali predelava spletne strani in njenih vsebin je prepovedana.

Blagovne znamke, navedene na tej spletni strani, so last družbe Uzin Utz AG ali njenih hčerinskih podjetij. Uporaba ali koriščenje teh blagovnih znamk je izrecno prepovedana in pomeni kršitev prava blagovnih in storitvenih znamk.

Druge avtorske pravice in pravice industrijske lastnine veljajo nespremenjene.

Jamstvo

Ne prevzemamo jamstva za popolnost, pravilnost in/ali aktualnost informacij na spletni strani. Uporabnik prejme dostop do strani samo v trenutnem »dejanskem stanju« strani. Uporabnik naše spletne strani soglaša, da prevzema riziko dostopa na spletno stran in njene vsebine. Družba Uzin Utz AG ni odgovorna za škodo zaradi uporabe te spletne strani, zaradi dejstva, da spletna stran ni ali da občasno ni na voljo, ali zaradi izgube oz. spremembe podatkov med prenosom.

Ne jamčimo, da so opisani izdelki oz. blago vedno ali še na voljo. Nadalje upoštevajte, da je vgradnja ali uporaba izdelkov oz. blaga dovoljena samo strokovnim osebam iz obrtne panoge. Ravnanje ter način vgradnje oz. uporabe blaga so razvidni iz pripadajočih tehničnih listov v aktualni izdaji, v povezavi z navodilom za uporabo na embalaži. Kupci so se dolžni pozanimati o možnostih uporabe posameznega blaga.

Obvezna zakonska določila veljajo nespremenjena.

Internetne povezave (linki) do strani tretjih oseb

Če ta spletna stran vsebuje internetne povezave do strani tretjih oseb, uporablja uporabnik te povezave na lasten riziko. Družba Uzin Utz AG ne jamči za delovanje teh povezav niti si ne prisvaja teh strani oz. tu izraženih mnenj in drugih vsebin. Zlasti za priklic podatkov o aktualnem razvoju tečaja delnice (tečajna krivulja) skrbi kot ponudnik tretja oseba in zanj ni odgovorna družba Uzin Utz AG.

Varstvo podatkov

Varstvo vaših osebnih podatkov je za nas zelo pomembno. V nadaljevanju pojasnjujemo, katere vaše podatke evidentiramo in v kakšne namene jih uporabljamo.

Ob vsakem vstopu uporabnika/-ce na eno izmed internetnih strani iz naše ponudbe in pri vsakem odpoklicu ene izmed datotek se podatki o tem procesu shranijo v zapisniško datoteko. Te datoteke niso vezane na osebe, torej ne moremo določiti, kateri/-a uporabnik/-ca je odpoklicala določene podatke. Pri vsakem odpoklicu se shrani naslednji podatkovni zap

  • ime odpoklicane datoteke,
  • datum in ura odpoklica,
  • prenešena količina podatkov,
  • sporočilo, ali je bil prenos uspešen.

Uporabniški profili v povezavi s konkretnimi osebami se ne generirajo. Shranjeni podatki se analizirajo v statistične namene. Podatki se ne posredujejo tretjim osebam.

Ta stran uporablja piškotke. Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki jo spletni brskalnik po navodilu spletnega strežnika shrani na trdi disk uporabnika/-ce in ki vsebuje podatke o njegovih/njenih spletnih povpraševanjih. Piškotki služijo strežniku v glavnem kot elektronski opomniki, da si zapomni uporabniška specifična vprašanja za brskalnik: na primer, katere spletne strani uporabnik/-ca, kako pogosto in kako dolgo obiskuje, oziroma ali naj se zahtevana spletna stran posreduje v specifični verziji, definirani s strani uporabnika. Piškotki ne morejo zbrisati datotek na trdem disku niti brati njihovih vsebin ali prenašati virusov, zato so v tem smislu neškodljivi.

Osebne podatke, ki jih uporabnik/-ca posreduje ob obisku naše domače strani, obravnavamo v skladu z veljavnimi zakonskimi določili o varstvu podatkov, ki veljajo na sedežu družbe. Če nam uporabnik/-ca pošlje elektronsko sporočilo (e-pošto) in/ali izpolni online obrazce na naši spletni strani ter nam jih nato pošlje po elektronski poti, v njih navedene podatke in informacije shranimo in obdelamo glede na konkretni namen, ki ga je izrazil/-a uporabnik/-ca ali kot smo ga razumeli mi: na primer, posredujemo želene materiale in informacije ali pregledamo posredovane prošnje. Ti osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam zunaj podjetja. Preventivno vas opozarjamo, da ob prenosu vaših podatkov prek interneta obstaja možnost, da se z njimi seznanijo ali jih spremenijo nepooblaščene osebe.

Uporabnik/-ca izjavlja, da soglaša z zgoraj navedenim shranjevanjem oz. uporabo navedenih podatkov ter uporabo piškotkov.

Slovensko: Odklonitev storitev google analytics

Ta stran uporablja Google Analytics, spletni analitični sistem družbe Google Inc. (“Google”). Google Analytics uporablja tako imenovane piškotke – tekstovne datoteke, ki se shranjujejo na vaš računalnik in omogočajo analizo obiskov na tej spletni strani. Informacije, ki jih piškotek pridobi o vaši uporabi spletne strani (vključno z vašim IP-naslovom) bo Google pošiljal in shranjeval na strežnikih v ZDA. Če aktivirate anonimnost IP-naslova, bo Google skrajšal/odrezal zadnjih osem pozicij  IP-naslova za države članice Evropske unije in za druge podpisnice Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru. Samo v izrednih primerih Google pošlje polni IP-naslov na Googlove strežnike v ZDA, kjer ga Googlovi strežniki skrajšajo. V imenu lastnika spletne strani bo Google uporabljal te informacije za ovrednotenje vaše uporabe spletne strani, sestavljanje poročil o aktivnostih na spletni strani za administratorje spletne strani in za opravljanje drugih storitev za lastnika spletne strani v zvezi z aktivnostjo na spletni strani. Google ne bo povezoval vašega IP-naslova s katerimi koli podatki, ki jih poseduje. Uporabo piškotkov lahko zavrnete z izbiro ustreznih nastavitev na svojem brskalniku. Želimo vas opozoriti, da v tem primeru ne boste mogli uporabljati vseh funkcij te spletne strani. Poleg tega lahko Googlovo zbiranje in uporabo podatkov (piškotkov in IP-naslovov) preprečite tako, da prenesete k sebi in na svoj brskalnik namestite dodatni program s povezave https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Podrobnejše informacije o pogojih uporabe in varstvu podatkov boste našli na spletni strani http://www.google.com/analytics/terms/gb.html ali na http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html. Želimo vas opozoriti, da je koda Google Analytics na tej strani dopolnjena z  “gat._anonymizeIp()”, ki zagotavlja anonimno zbiranje IP-naslovov (t. i. IP-maskiranje).

Pri nadaljnjih vprašanjih glede varstva podatkov v zvezi s spletnimi stranmi podjetja Uzin Utz AG ali v zvezi s shranjenimi podatki ali glede nestrinjanja z uporabo vaših podatkov se lahko obrnete na naslednji naslov:

Uzin Utz AG
S pripisom: Datenschutz
Dieselstraße 3
D-89079 Ulm
Deutschland

Uporabljeno pravo

Morebitni obstoječi ali uveljavljeni pravni zahtevki v zvezi z uporabo te spletne strani se bodo obravnavali oz. tolmačili po nemškem pravu, z izjemo predpisov mednarodnega zasebnega prava.