Kontakt

Uzin Utz Slovenija d.o.o.

Kajakaška cesta 30
1211 Ljubljana Šmartno

Telefon: 
+386 1 5110 200

Telefaks prodaja: 
+386 1 5116 290

Telefaks uprava: 
+386 1 5116 275

Telefaks nabava: 
+386 1 5110 226

Elektronska pošta:  
si@ uzin-utz.com